Alby Nature Reservat i Tyresö Sverige

Det begyndte som et tværfagligt landskabsarkitektværksted, der stræbte efter at finde løsninger på nutidige udfordringer til stedet og brugerne

BECHT startede efterfølgende af Peter Becht i juli 2013 med tegnestue og base i København, og har altid været tro sin tankegang siden begyndelsen.

BECHT fik sin første opgave at udforme Randers største byrum Østervold, til et moderne og attraktivt sted, efter at have vundet den åbne idekonkurrencen. Dette blev fulgt i de kommende år med flere opgaver efter vundne arkitektkonkurrencer.

I dag spænder vi fra visioner og masterplaner, byrum og landskab til events og udstillinger, med projekter i fem lande og 25 større byer i Europa.

Vi sikrer altid våre projekter optimale værdier vilkår for alle

Fra vores perspektiv kræver et vellykket projekt en proces baseret på tillid samt et tæt og respektfuldt samarbejde mellem alle involverede parter kendetegnet af åbenhed og dialog.

Vi arbejder derfor tidligt i en kreativ proces med en tværfaglig designmetode, der involverer kunder, interessenter og eksperter fra en bred vifte af felter. Vores kunder fortæller at netop denne tilgang skaber sammenhængskraft og øger forståelsen, Resultatet anerkendes for både sin fagligheden og frugtbare proces.

BECHT ApS er medlem af DANSKE ARK Danske Arkitektvirksomheder og DI Dansk Industri.

Jan Peter Becht

Peter Becht blev født i Lundsberg Sverige i 1959

Efter studier på Konstfackskolen i Stockholm og Landskapsarkitektur på Uppsala Universitet afsluttede han sin uddannelse med afgang i 1989 ved Det Kongelige Danske Kunstakademiets Arkitektskole i København.

Så vel som dyb respekt for håndværk, materialer og formgivning af landskabsarkitekturen har Peters tilgang altid været ‘hands-on‘. Skønhed i form og funktion med et nutidig udtryk – har derfor været hans ambition for at fremme identitet og liv til stedet.

Peter Becht udspringer af den skandinaviske tradition for arkitektur, med et stærkt engement at fremme og formidle den i bred forstand. Han er arkitekten der tegner og debatterer samt gerne deltager på tværs i forskellige situationer. At nævne holder han ofte gæsteforelæsninger hjemme og i udlandet. Peter har modtaget et flertal prestigefyldte priser, både danske og internationale., bland andet Sveriges Utemiljöpris for World Culture Museum i Göteborg samt Tysklands arkitekturpris Green Living Award for landskab til Waldbaldviertel i Köln.

Ved siden hans udnævnelse i 2009 som adjungeret lektor i ”Applied Urban Open Space Planning and Design” på Københavns Universitet, er Peter medlem af Kunstnersamfundet Det Kongelige Akademi for Skønne Kunster, samt ekstern Censor for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler, Designskolen Kolding og Arkitektskolen Aarhus.

© Becht Aps