City Scape Generate Burlöv Sweden

Den ny generation af byer ? BECHT udvikler en værktøjskasse med ideer till Stockholm

Fra de mest intime sfærer af vores liv til de store sfærer af vores livscyklus, så er det samme tendenser: Nye former for kultur transformer byerne

BECHT tror på urbanismens værdier, der engagerer os, samvirker samt genererer tæthed og mangfoldighed. Det forlanger en koordination og organisering mellem investerer, byen og planlægger.

Vores svar er en værktøjskasse, der fungerer fleksibel til såvel nye krav, som fremtidige ændringer og tiltag. I partnerskab med PDG, er vi involverede i adskillige storskala byudviklingsprojekt i Stockholm, der vi bruger værktøjskassen for at fremme ideeudvikling ved workshops og diskussioner, der udforsker visioner for den ny generation af byer.

For BECHT er alt urbanisme, og samtidig er urbanisme et middel, der gør det muligt for samfundets endvidere udvikling, at blive bedre, grønnere og mere socialt

Derfor når vi arbejder indenfor de udfordrende krav indenfor byudvikling, tror vi på en række blødere principper som sikrer både kvalitet og liv til stedet med: mangfoldighed, frihed, bæredygtighed, lykke samt rum for alle. Vi bruger vore principper af urbanisme i alle skalaer, i udvikling fra det enkle kvarter til masterpaner af hele byer.

For os er det altid et glædeligt eventyr og en vellykket proces der er baseret på åbenhed og dialog mellem alle involverede parter, der finder og definerer et identitetsskabende brand til hvert projekt.

© Becht Aps